Luettu 3 682  

Sänkiäkeiden kysyntä kasvanut

Sänkiäkeiden kysyntä kasvanut

Viime vuosien haasteelliset kasvukaudet ovat opettaneet isäntiä muokkaamaan maita uudella tapaa sopeuttaakseen peltojen kasvipeitteisyysvaatimukset.

Tämä näkyy sänkiäkeiden ja kultivaattoreiden kysynnän kasvussa samaan aikaan, kun suorakylvön ja perinteisen kynnön suosio on laskenut.

Suomessa myydään arviolta 200–300 äestä joka vuosi. Tarkkaa lukemaa ei tiedä kukaan, sillä Vakola ei enää kerää myyntitilastoja työkoneista. Muokkauskoneiden myyjätkään eivät anna tarkkoja lukemia, mutta pitävät markkinajohtajana loimaalaista Dometalia. Yritys valmistaa Multivan ja Potilan äkeitä, joista Multiva on K-ryhmää edustavan Lantmännen Agron myynnissä ja Potila viime syksystä lähtien Agritekin myynnissä. Hyvänä kakkosena aivan kantapäillä tulee Hankkijan edustama Väderstad. Käydäänpä siis myyntimiesten juttusilla kysymässä, mitkä seikat ovat vaikuttaneet äesmarkkinoihin!

Tilakoon kasvu muuttanut markkinoita

Sänkiäkeiden kysyntä kasvanut

”Dometalin äkeistä Multiva on suosituin ja siitä on kahdessa kymmenessä vuodessa kehittynyt erittäin vahva brändi muokkauskonemarkkinoille yhtä lailla kuin kaikkien hyvin tuntemasta Potilan joustopiikkiäkeestä”, sanoo Multivan myyntipäällikkö Juha Erkkilä suostuen kuitenkin kommentoimaan aihetta edustamansa merkin näkökulmasta.

”Tärkeä tekijä markkina-aseman saavuttamisessa on ollut havaita markkinoilla tapahtuvat muutokset ja siten tehdä koneita, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita”, Erkkilä kiteyttää. Hän kuitenkin uskoo, että tilamäärän vähentyessä ja tilakoon toisaalta kasvaessa äesmyynti jatkossa laskee mutta vastaavasti kokoluokat kasvavat.

Erkkilän mukaan Multiva-äkeet on suunniteltu ja kehitetty toimimaan Loimaan vaativilla raskailla savimailla, joiden muokkauksessa on suuremmat haasteet verrattuna keveämpiin ja multavampiin maihin. Raskailla savilla kylvöä edeltävän muokkauksen onnistuminen ratkaisee kylvötuloksen.

”Meidän mielestä hyvältä äkeeltä edellytetään mahdollisimman vähillä ajokerroilla tasainen muokkauspohja ja oikeanlainen muokkauskerroksen murujakauma sekä tasainen muokkauspinta. Viime vuosikymmeninä, etenkin 1990-luvun puolivälistä eteenpäin, kun on siirrytty pois puhtaasta kyntömenetelmästä, niin läpäisevyys on noussut myös erittäin tärkeäksi tekijäksi, Erkkilä sanoo.

Tilakoon kasvun ja myös tukiehtojen ohjaamana on tällä hetkellä monilla tiloilla käytössä useita menetelmiä rinnakkain: kyntö, syksyinen kevytmuokkaus (kultivaattori, lautasmuokkain), minimimuokkaus (sänki avataan keväällä matalaan ennen kylvöä) sekä suorakylvö. Äkeen pitää siis toimia hyvin monenlaisissa olosuhteissa ja menetelmissä, kuten Erkkilä taustoittaa.

”Isossa osassa Suomea on syksyinen perusmuokkaus vahvasti käytössä, mikä näkyy siinä, että meidän myydyimmäksi äesmallisarjaksi on noussut Optima T. Se on varustettu perinteisellä Multiva TerraFlex 10x45 -piikillä, jotka sopivat parhaiten perusmuokatun eli kynnön tai kevytmuokkauksen jälkeiseen maan kylvömuokkaukseen. Piikit ovat seitsemällä akselilla, jolloin läpäisevyys on hyvä myös kevytmuokatulla pinnalla.”

Sänkiäkeitä Multiva on valmistanut jo yhdeksän vuotta. Muutama vuosi takaperin yritys toi markkinoille uuden TopLine Super XL -malliston, jonka kysyntä suoraan sanottuna yllätti.

”TopLine Superin suosio perustuu sen monipuolisuuteen ja erinomaisiin muokkausominaisuuksiin. Joustopiikkiäes sopii kaikkeen kylvömuokkaukseen niin kynnetylle, kevytmuokatulle kuin sängellekin”, Juha Erkkilä sanoo.

”TerraSuper 12x65 mm -joustopiikillä ja 60 mm leveällä terälapulla saavutetaan tasainen muokkauspohja ja tehokas murustus. TerraSuper-piikissä on sama piikkigeometria kuin Multivan perinteisessä TerraFlex-joustopiikissäkin.

”Joustopiikki eli S-piikki on oikea vaihtoehto nimenomaan kylvömuokkaukseen, koska se tekee parhaan mahdollisen muokkaustuloksen muokattaessa 3–6 cm kylvösyvyyteen. TopLine Super XL on markkinoiden läpäisevin äes, piikit on jaettu tasaisesti yhdeksälle akselille. Tämä on erittäin tärkeä tekijä sänkimuokkauksessa.”

Muokkauskerroksen murujakauma ratkaisevassa asemassa 

”Piikki on äkeen muokkaustulokseen eniten vaikuttava yksittäinen komponentti. Kaikella muulla täydennetään piikin muokkaustulosta. Piikkigeometria ratkaisee piikin työsyvyyden säilyttämiskyvyn ja muokkauspohjan tasaisuuden, luonnollisesti myös piikkiväli vaikuttaa muokkauspohjan tasaisuuteen.”

Multivan piikkien geometria on suunniteltu siten, että se säilyttää hyvin työsyvyytensä, koska terän kärki on vääntökeskiön alapuolella. Piikki tekee myös pääosan murustuksesta, eli sillä pitää olla oikeanlaiset värähtelyominaisuudet yhtä lailla kuin oikeanlainen värähtelyn aallonpituus. Piikkien murustusvaikutusta täydennetään etu-, väli- ja takaladoilla sekä varpajyrällä.

”Ladoilla aikaansaadaan myös tasausvaikutusta. Äkeessä pitää olla riittävästi painoa suhteessa piikin painon hyödyntämiskykyyn eli pitää saavuttaa optimaalinen piikkipaino. Riittävän isot renkaat suhteessa äkeen painoon säilyttävät työsyvyyden pehmeissä kohdissa haluttuna. Lisäksi pitää olla riittävästi piikkiakseleita, joilla saadaan hyvä läpäisevyys ja optimaalinen piikkijako.”

Ajonopeudella on luonnollisesti oma merkityksensä. Nyrkkisääntönä löysä piikki vaatii pienemmän nopeuden kuin jäykempi piikki. Esimerkiksi Multiva TerraFlexin suositeltu muokkausnopeus on 10–­12 km/h. Tällöin muokkausominaisuudet ovat optimaaliset, sillä piikkigeometrian ansiosta se toimii suuremmallakin nopeudella. TopLine Super XL -piikille suositellaan puolestaan 12–15 km/h muokkausnopeutta.

Erkkilän mukaan osa suorakylväjistä on ostanut TopLine Super XL -äkeen. He muokkaavat osan lohkoista toisinaan vaikka pääosa on edelleen suorakylvössä. Syitä tähän on monia: keväällä avattu maa lämpiää nopeammin, kosteusolosuhteet tasoittuvat eli aikaisempi kylvö, painanteita saadaan tasattua ja vuosien mittaan kertynyttä kasvinjätemassaa mullattua. Toisaalta se torjuu myös tehokkaammin rikkoja.

”Kasvipeitteisyys on vaikuttanut TopLine Superin suosioon ehdottomasti mutta se ei ole ainoa tekijä. Peltopinta-alojen laajeneminen ja luomun kasvu ovat myös osaltaan lisänneet Superin kysyntää. Läpileikkaavilla hanhenjaloilla varustettuna äes toimii luomutilan yleismuokkaajana, jolla torjutaan tehokkaasti kestorikkakasveja joka ajokerralla. Superiin saadaan myös piensiemenen kylvöyksikkö.”

Väderstad myy tasaisesti ympäri Suomea 

Samoilla linjoilla äesmarkkinoista on Hankkijan tuoteryhmäpäällikkö Juho Säteri. Hänen mukaansa äesmyynti on tänä vuonna käynyt paremmin kuin viime vuonna. Tanskalaisen Danish Agro -ryhmän omistama Hankkija on ottanut oman sijansa sänkiäesmarkkinoilla ja kamppailee tiukasti markkinoiden ykkössijasta.

Ratkaisevaa oli viime vuonna esitelty uusi Ferox-malli, jolla yritys liki tuplasi äesmyyntinsä. Hyvä tuote ja sopiva hinta, Säteri kuittaa uutuusäkeen menestyksen salaisuutta.

”Oli pelko persiissä kun tulee uusi malli niin Ferox nakertaisi NZ Agressiven myynnin aika vähiin, mutta näin ei käynyt. Oli positiivinen yllätys, että NZ-mallia myytiin ihan saman verran kuin viime kasvukaudellakin. Myynti on tänä vuonna pysynyt vakaana”, Säteri linjaa

Hänen mukaansa suorakylvön ja kynnön suosio on laskenut, ja kasvipeitteisyysvaatimus on luonut sänkiäkeille ja kultivaattoreille nyt tilausta, joskin vuosittainen vaihtelu on silti iso. Esimerkiksi tämä vuosi on ollut varovaista laskua markkinoilla, mutta kauppa on käynyt paremmin kuin viime vuona.

”Väderstadin osalta päästiin tähän sänkiäesmarkkinaan kiinni Ferox-mallilla. Sen avulla liki tuplattiin äesmyynti viime vuoteen verrattuna”, Säteri sanoo arvellen, että haasteelliset kasvukaudet ovat opettaneet isäntiä muokkaamaan maita muilla kuin perinteisillä menetelmillä.

”Uudet menetelmät antavat enemmän pelivaraa tehdä kylvöjä ja muita toimenpiteitä sopivaan aikaan. Kun tarvittava perusmuokkaus saadaan tehtyä hyvinkin voimallisesti ja hyvällä kapasiteetilla, ne ovat kasvattaneet äestyksen suosiota. Näkyvissä on myös merkkejä, että lautasäkeiden kysyntä on elpymässä. Takavuosina niitä myytiin markkinat täyteen.”

Mikä sitten tekee Feroxista hyvän? Tähän Juho Säteri vastaa empimättä, että hyvä piikki.

”Piikki on ajateltu aivan uudestaan verrattuna muihin tarjokkaisiin. Feroxissa käytetään kultivaattorityyppistä silmukkapiikkiä, joka on hyvin jäykkä ja voimakkaasti värähtelevä. Se murustaa hyvin ja saa aikaan hyvän mururakenteen kylvöalustaan.”

Väderstadilla aina ollut etulata vakiona. Säterin mukaan hyvin toimivaa etulataa on saatavana kahtena versiona; jos on raskaat savimaat, niin siihen käy voimakkaammin tasaava ja muokkaava tai keveille maille siististi silottava lata.

”Se on se juttu ja Väderstadin vahvuus. Kun katsotaan sänkiäkeitä, niin meidän kanssa kilpailevat vihreät punaiset koneet ovat pääsääntöisesti raskaita äkeitä ja sitä kautta ne vaativat paljon enemmän vetokoneelta työleveyteen nähden kuin Väderstadin Ferox.”

Tämä perustuu siihen, että Väderstadin käyttämä silmukkatyyppinen piikkimalli on varustettu melko maahakuisella piikkikulmalla. Tällöin äkeen rungon ei tarvitse olla tolkuttoman raskas, jotta se jaksaa pitää äkeen maassa. Piikkiväli on 11 cm, mutta viiden sentin kärkilapulla se vastaa perinteistä S-piikkiä, jossa on yleensä 35 mm kärkilappu.

Feroxin suosituin äesmalli on 7-metrinen, jonka veturiksi riittää oivallisesti sellainen 150-hevosvoimainen veturi mutta tällä on päästy työnäytöksissä 130-heppaisellakin koneella. Kun ajonopeus vaikuttaa työjälkeen ja lopputulokseen, niin ennemmin tingitään työleveydestä ja päästellään reipasta nopeutta kuin ajetaan leveällä koneella ja hiljempaa.

”Ferox toimii niin savimailla kuin multavillakin mailla. Sitä on myyty tasaisesti eri puolille Suomea tällä kaudella. Samaa äestä voi käyttää kynnetynkin maan muokkaukseen.”

Mihin asioihin äestä ostavan kannattaa kiinnittää huomiota? Tähän Juho Säteri vastaa, että oma tavoiteasetanta täytyy olla kristallin kirkas, mitä äkeellä tullaan tekemään ja mistä kylvöalustaa lähdetään tekemään: Onko se kynnettyä vai kevytmuokattua maata tai sänki, onko se yksinomaan kylvömuokkausta vai mahdollisesti jonkunasteista lannan multausta tai muuta? Mikä on työsyvyys, millä tullaan muokkaamaan ja sitten se perustava kysymys, mikä on se seuraava kone, joka pellolle tulee? Millaisella vantaistolla kylvökone on varustettu ja minkälaiset vaatimukset se asettaa kylvömuokkaukselle?

Nimittäin laahavannaskoneella pitää pyrkiä pöytätasaiseen alustaan, jotta saadaan tarkka kylvö aikaiseksi, kun taas kiekkokoneet eivät yleensä taas ole niin ronkeleita pohjan tasaisuuden suhteen. Oleellisin ja tärkein tieto on, millainen mururakenne ja lajittuminen pintamaahan saadaan muokkauksen ansiosta.

 

Teksti: Vesa Jääskeläinen

Kuvat: Dometal ja Hankkija

Rekkari.fi-palvelusta ajoneuvon tarkat tiedot Ohjeet turvalliseen
kaupankäyntiin
Nettikone.com
mobiililaitteissa