Luettu 2 792  

Mekaaninen torjunta korvaa luomutiloilla torjunta-aineet - Kvick Finn heittää rikkakasvit kuivumaan pellon pintaan

Mekaaninen torjunta korvaa luomutiloilla torjunta-aineet - Kvick Finn heittää rikkakasvit kuivumaan pellon pintaan

Luomuviljely asettaa omat vaatimuksensa myös tilan kone- ja laitekannalle. Näitä haasteita on mietitty BT Agrolla, joka sekä kehittelee että maahantuo luomutiloilla tarvittavaa kalustoa.

BT Agron yrittäjä Tom Hellström kertoo, että luomuviljelyssä on ratkaistava rikkakasvien torjunta ilman kemiallisia torjunta-aineita. Käytännössä tämä tarkoittaa rikkakasvien mekaanista poistamista, mikä tehdään rikkaäkeellä sokkoäestyksenä 5 -7 päivää kylvön jälkeen. Äestys on toistettava monesti myös viljan ollessa lehtiasteella. BT-Agro tuo Suomen markkinoille Einböckin rikkaäkeitä sekä riviväliharoja. Rikkaäkeissä piikkien kulmaa voidaan säätää viiteen eri kulmaan manuaalisesti. Viime vuosina äkeitä on myyty myös lisävarusteella, jonka avulla piikin kulmaa voidaan säätää hydraulisesti traktorin ohjaamosta käsin ajon aikana. Säädön vaihto kesken ajon voi olla tarpeen jos pellolla on erityyppisiä alueita, esimerkiksi tiukkaa savimaata kukkuloiden päällä ja pehmeää multamaata laaksokohdissa. 

Einbökin tehdas Itävallassa valmistaa neljää erityyppistä rikkaäestä, jotka ovat Aerostar, Aerostar-Exact, Rotation ja Rotarystar. Malleja on erilaisilla työleveyksillä. 

Myös luomuviljelyyn sopiva maanmuokkauskone on yksi luomuun siirtyvän tilan välttämätön hankinta. Luomuviljelyssä peltoon jää puinnin jälkeen kerääjäkasveja, jotka hankaloittavat maan muokkaamista tukkimalla pintaa möyhivän tavanomaisen kultivaattorin. 

-Tämän takia luomutiloilla muokkaukseen tarvitaan tavanomaista väljempi ja avarampi S -piikki äes ja kultivaattori, joka toimii myös vihertyvällä peltopinnalla. Kylvökonekin kannattaa miettiä uudestaan koska myös tämän on pärjättävä kasvumassan kanssa. BT Agro maahantuo ja myy Trio, Quadro, Vector sekä Vario yleiskultivaattoreita. Kylvökoneiden tarjontaa edustavat Köckerlingin Jockey ja espanialaisen Aguirren äes-kylvökoneet.

Kvick Finn

Mekaaninen torjunta korvaa luomutiloilla torjunta-aineet - Kvick Finn heittää rikkakasvit kuivumaan pellon pintaan

BT Agro on omalta osaltaan paikannut kotimaisen tuotekehityksen aukkoa viimeisen 15 vuoden ajan kehittelemällä omaa ”Kvick Finn” -brandiaan. Kvick Finnit ovat Vaasan Mustasaaressa ja Viron Rakveressä valmistettavia kultivaattoreita, joista tarjolla on nyt 5 eri mallia, rotor, ECO, light. tough ja power. Työleveydet vaihtelevat 2,25 - 6,2 metrin välillä. 

Kultivaattori leikkaa ensin juuririkkaruohojen juuret ja nostaa ne lähemmäs pintaa, jonka jälkeen perässä oleva roottori heittää mullan ja siinä olevat rikkakasvit korkealle ilmaan. Painavampi multa tömähtää ensin takaisin maahan,  kevyemmät rikkakasvit laskeutuvat tämän päälle.

-Heiton jälkeen rikkakasvi jää puhtaana pellon pintaan, missä kasvi kuivuu ja kuolee.

-Käsittely voidaan joutua toistamaan kaksi tai kolme kertaa rikkakasvien määrästä riippuen. 

Hellströmin mukaan koneen suunnittelua ja parantelua jatketaan edelleen eikä työ tule ilmeisesti koskaan täysin valmiiksi.  Miettimistä on riittänyt esimerkiksi kultivaattorin piikkien etäisyyksissä ja rungon pituudessa. 

Vastaavia laitteita on viritelty muuallakin maailmassa, mutta nämä eivät monessa tapauksessa toimi kovinkaan hyvin Suomen olosuhteissa. Hellströmin mielestä suomalaisilla tiloilla toimitaan monissa tapauksissa äärimmäisen hankalissa maasto-olosuhteissa. 

-Suomen kivisessä, savisessa ja monin tavoin erittäin hankalassa maaperässä kone joutuu mahdollisimman koville. 

Tuotekehittelyyn kuluu ainakin alkuvaiheessa rahaa ja muitakin resursseja samalla kun tulovirtaa joudutaan vielä odottelemaan. BT Agron tapauksessa ponnistuksia on helpottanut Einböckin maahantuonti sekä normiviljelyä toteuttaville tiloille suunnattu konemyynti. 

-Joinain vuosina 30 % tulovirrasta on saatu luomutiloille menevästä kalustosta ja 70 % perinteisiltä tiloilta, joinain vuosin suhde on ollut päinvastainen.

Kvick Finn -projektissa ollaan niin pitkällä, että koneita menee Suomen ohella vientiin. Skandinaviaan ja Baltiaan tätä on tehty jo pitkään, nyt Hellström kertoo myös uusista avauksista Keski-Euroopan markkinoilla. 

-Parin viime vuoden aikana Saksaan on myyty viisi konetta, Ranskaan kolme.

Kilpailu kovenee

Luomukaluston markkinoilla kilpailu kiristynee samaa tahtia itse luomuviljelyn lisääntymisen kanssa. Hellström pitää tätä hyvänä asiana.

-Kilpailu on hyvä asia koska tämä sparraa kaikkia valmistajia kehittämään omaa tarjontaansa. Tilaa Hellström näkee markkinoilla yllin kyllin. Maailmalla on kypsymässä isoja muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan kaikenlaisten maatilojen toimintaan. Torjunta-aineiden käyttöä säädellään entistä tarkemmin ja harva uskoo suunnan muuttuvan tulevaisuudessakaan. Yksi askel tällä tiellä oli glyfosaatin myyntikielto Saksassa vuodesta 2023. 

-Rikkakasvien torjunnassa on siirryttävä entistä enemmän torjunta-aineiden sijasta mekaaniseen torjuntaan. 

Paineita viljelykäytäntöjen muuttamiseen tulee muistakin tekijöistä. Esimerkiksi maaperästä tulevat hiilipäästöt ovat joutumassa entistä tarkempaan syyniin. Keinoja etsitään myös maan tiivistymisen torjuntaan. Tätä voidaan torjua kehittämällä aiempaa kevyempää konekantaa, viljelemällä tiivistymistä hillitseviä kasveja sekä huomioimalla tiivistymisriski toimintojen ajoittamisessa. 

-Sateen kastelemalle pellolle ei välttämättä kannata mennä raskaalla koneella vaikka ajaminen olisi mahdollista. 

-Kehitystä tarvitaan nyt kaikissa koneryhmissä muokkauksesta puintiin. 

Isoja luomutiloja

Tilakoon kasvu on Hellströmin mukaan näkynyt myös luomutilojen piirissä. Perinteisistä 30 - 50 ha:n tiloista on siirrytty monessa tapauksessa jo 200 - 400 ha:n tiloihin.  

-Kymmenisen vuotta sitten luomusta olivat kiinnostuneet pitkälti pientilat, viimeisten viiden vuoden kuluessa tähän ovat siirtyneet myös monet isot tilat. Keski-Euroopassa luomutuotannossa on jo valtavia peltoaloja. Esimerkiksi Liettuassa on Hellströmin mukaan tiloja, jossa pellon reuna katoaa horisontin taa. Kone- ja laitekannan on näissä vastattava viljelyn pinta-alaa. Suomessa peli on tähän verrattuna pientä. Tilakoot ovat edelleen maltillisia ja nämäkin ovat sirpaloituneet monessa tapauksessa alle kymmenen hehtaarin lohkoiksi. Suurveiljelyssä lohkot voivat olla satojen, joskus yli tuhannenkin hehtaarin aloja. Tämän takia megakoneet eivät ole kotiutumassa Suomeen, järeimmät maatalousmonsterit mahtuisivat hädin tuskin kääntymään pienimmillä täkäläisillä lohkoilla. Suomalainen maasto on monin paikoin myös kumpuilevaa minkä takia pellot eivät ole aina kauttaaltaan tasaisen laakeita kenttiä. Tämä näkyy siinä, millaisia versioita BT Agro maahantuo Einböckin äkeistä. 

-Suomeen tuotavissa äkeissä työleveys on suurimmillaan 12 metriä. Valmistajan suurimmassa mallissa tämä olisi 24 metriä. 

Heikki - Jaakkola
Heikki Jaakkola on vapaa toimittaja ja kirjoittaja; kiinnostunut periaatteessa kaikesta, mikä liikkuu. Ja usein siitäkin, mikä pysyy paikoillaan. Erityisiä mielenkiinnon kohteita rakennukset ja rakentaminen sekä energia-ala.
Rekkari.fi-palvelusta ajoneuvon tarkat tiedot Ohjeet turvalliseen
kaupankäyntiin
Nettikone.com
mobiililaitteissa