Company

SR-Harvesting Oy, Suomen metsäkone ja Valparts

Nöyrästi Ylpeänä


SR-Harvesting Oy syntyi Sampo-Rosenlew-metsäkoneiden markkinointia ja myyntiä varten. Jukka ja Juha Salin perustivat yrityksen 2010. Veljeksillä oli ennen sitä takanaan noin 10-vuotinen yrittäjäura maatalouden parissa, joka on laajentunut edelleen. Jukka työskenteli myös Komatsu-Forestin piiripäällikkönä useita vuosia.


Aluksi SR-Harvesting Oy keskittyi Sampo-Rosenlew-metsäkoneiden myyntiin. Asioiden edetessä myyntiin tulivat Bandit-bioenergiakoneet. Tätä varten palkattiin myös yrityksen ensimmäinen työntekijä. Bioenergia-asioissa SR-Harvesting Oy on mukana myös konkreettisesti. SR-Harvesting Oy omistaa Pirkanmaan Bioterminaali Ltd Oy:tä, joka puolestaan on terminaalitoimintojen muodossa mukana bioenergia-asioissa. Tällä hetkellä pääpainopiste on tällä sektorilla pelletin varastoinnissa. Varsinaista puupolttoaineiden asfalttipohjaista varastointikenttää on olemassa noin kolme hehtaaria. Pelletin varastointia varten on noin 4000 m²:n halli.


Bioenergia-asioiden poukkoilevuuden seurauksena aloimme miettiä rinnalle sellaista toimialaa, mihin poliittiset päätökset ja vastaavat eivät suuresti vaikuttaisi. Näin ajatus Valpartsista ja Valtra/Valmetin kierrätysosatoiminnasta lähti kehittymään. Yritys on laajentunut tasaista tahtia ja samalla on kasvanut myös henkilökunta. Sampo-Rosenlew-metsäkoneiden myyntisopimus päättyi 2014 lopussa. Tämän tilalle meille tuli 2015 vuoden alusta Nisula Forest Oy:n valmistamat ja markkinoimat tuotteet myyntiin, erityisesti N5 harvesteri. Keväällä 2015 avasimme myös huoltopisteen Jyväskylään. Kesän 2016 aikana panostettiin maatalouskonekauppaan ja maahantuontiimme siirtyivät RMH-apevaunut ja Pronarin maatalous-, kiinteistönhoito- ja kierrätyskoneet.


Tänään SR-Harvesting Oy on pieni, mutta notkea, metsä- ja maatalouskonekauppa, palveleva huoltoliike ja merkittävä toimija Valtra- ja Valmet-kierrätysosakaupassa Suomessa. Myös omakohtaista kokemusta on hankittu bioenergiasektorilta, mikä nähdään suurena etuna jatkossa. Olemme bioenergiakoneiden kaupassa vahvasti mukana, kunhan poliittinen tahtotila saadaan Suomeen bioenergia-asioiden edistämiseksi.


SR-Harvesting Oy ja Valparts - luontoystävällisesti


Koska metsätalous, koneurakointi ja maatalous tapahtuvat pääasiallisesti jollakin tapaa luonnossa ja luonnon ehdoilla, tapahtuu myös luonnolle lähes aina jotakin näiden toimien seurauksena. Paljon on puhuttu muun muassa vesien ja ympäristön pilaantumisesta.


SR-Harvesting Oy:n mielestä Suomen luonnonvarat ja maaseutu ovat todella arvokkaita meille kaikille. Näin ollen niitä on myös vaalittava. Niiden vaikutukset meihin ihmisiin, meidän hyvinvointiimme ja eritoten kansantalouteen ovat merkittävät. Samalla, kun luonnon ja luonnonvarojen hyödyntäminen on merkittävä ja tärkeä meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta, on sen oltava myös vastuullista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Tätä tärkeää pientä, mutta merkittävää, ?punaista? lankaa seuraamme kaikessa toiminnassamme. Oli se sitten konemyyntiä, maataloutta, kierrätysosia tai konkreettista toimintaa mahdollisen urakoinnin muodossa.


Jokaisen yrittäjän ja yrityksen on tunnettava ja tiedettävä vastuunsa. Jos emme välitä yhteisistä säännöistä ja sopimuksista emmekä kunnioita toisiamme ja ympäristöä, voi meidän luonnosta ? tavalla tai toisella ? elävien asema käydä jollakin aikavälillä ahtaammaksi.


SR-Harvesting Oy tiedostaa myös oman vastuunsa. Yksi yritys ei voi vaikuttaa yksittäisten yritysten käytökseen. Ainakaan muutoin kuin kehottamalla toimimaan eettisesti ja moraalisesti oikein. Omaa toimintaansa SR-Harvesting Oy voi kuitenkin tarkastella ja kehittää samojen periaatteiden mukaan.


SR-Harvesting Oy:n toiminta on järjestetty sellaiseksi, että vaikka siinä käsitellään paljon sinänsä vaarallisia aineita, ympäristöön niitä ei pääse lainkaan. Kaikki prosessissa syntyvät jäämät otetaan talteen ja toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisiin paikkoihin.

SR-Harvesting Oy, Suomen metsäkone ja Valparts
Feature is not available, because you have not allowed use of cookies for this purpose. Change your selections in consent manager.